Regulamin

Statut

Sitecore User Group Poland (SUGPL) jest zrzeszeniem osób zainteresowanych rozwojem społeczności Sitecore w Polsce jak również szeroko pojętym dzieleniem się wiedzą. SUGPL ma zapewniać równy dostęp do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych, a wszystkie działania powinny być przezroczyste i jasne dla całej społeczności. Działania podejmowane w ramach SUGPL nie mogą służyć celom zarobkowym jakiejkolwiek osoby, firmy czy instytucji.

Regulamin ogólny

SUGPL jest zrzeszeniem zarządzanym przez społeczność (najczęściej lokalną) aczkolwiek podlegającemu kontroli centralnego zarządu w składzie MVP Polska:

 • Adam Najmanowicz
 • Marek Musielak
 • Łukasz Skowroński
 • Radosław Kozłowski
 • Alan Płócieniak
 • Robert Dębowski
 • Robert Senktas

Działania lokalne będą przeprowadzane i kontrolowane przez lokalnych liderów którzy będą również egzekwowali zasady określone w statucie i regulaminie – zgadzają się oni również dostosować do sugestii zgłaszanych przez zarząd. W przypadku działań godzących w dobre imię SUGPL lub stwierdzenia łamania fundamentalnych zasad, zarząd ma prawo wstrzymać oficjalne wsparcie grupy SUGPL.

Lokalne grupy wchodzące w skład SUGPL mogą liczyć na wsparcie w postaci:

 • informacji na głównych kanałach informacyjnych
 • przekazania know-how oraz mentoringu ze strony doświadczonych leaderów
 • informacji kontaktowych do potencjalnych sponsorów

Reguły dotyczące prelegentów

Prelegenci występujący na spotkaniu organizowanym w ramach SUGPL są wybierani przez lokalnego lidera społeczności i to w jego obowiązku jest weryfikacja prezentacji przed jej upublicznieniem.

Prezentacje powinny spełniać następujące warunki:

 • Głównym celem prezentacji nie może być reklama firmy. Dopuszczalne jest zastosowanie firmowego szablonu prezentacji jak również informowanie o rekrutacji. Dopuszczalna jest prezentacja na temat konkretnego produktu skierowanego do społeczności.
 • Prezentacja musi być przygotowana w języku angielskim. Wszystkie materiały są następnie współdzielone ze społecznością międzynarodową. Decyzja dotycząca języka w jakim zostanie przeprowadzona prelekcja pozostaje w mocy lokalnego lidera. Natomiast w przypadku obecności prelegentów z zza granicy obowiązkowo wszystkie prelekcje powinny zostać przeprowadzone w języku angielskim.

Prelegent biorąc udział w spotkaniu SUGPL zgadza się upublicznienie jego prezentacji, materiałów video i zdjęć na wszystkich kanałach społeczności SUGPL.

Reguły dotyczące sponsoringu

Sponsoring i datki są jedynymi źródłami finansowania SUGPL – aby zapewnić równy dostęp do partycypacji w kosztach przedsięwzięcia wszystkim zainteresowanym firmom i osobom prywatnym przygotowane zostały następujące pakiety sponsorskie:

Pakiet brązowy – limitowany do maksymalnie trzech sponsorów

 • logo sponsora na banerach reklamujących wydarzenie
 • osobna informacja o sponsorze na dostępnych kanałach informacyjnych (Facebook, Twitter)
 • możliwość rozstawienia jednego roll-up’a podczas eventu

Pakiet srebrny – limitowany do maksymalnie dwóch sponsorów

 • logo sponsora na banerach reklamujących wydarzenie
 • osobna informacja o sponsorze na dostępnych kanałach informacyjnych (Facebook, Twitter)
 • możliwość rozstawienia maksymalnie trzech roll-up’ów podczas eventu
 • możliwość rozpowszechniania dodatkowych materiałów reklamowych w postaci ulotek, gadżetów

Pakiet złoty – limitowany do maksymalnie jednego sponsora

 • logo sponsora na banerach reklamujących wydarzenie
 • osobna informacja o sponsorze na dostępnych kanałach informacyjnych (Facebook, Twitter)
 • możliwość rozstawienia maksymalnie trzech roll-up’ów podczas eventu
 • możliwość rozpowszechniania dodatkowych materiałów reklamowych w postaci ulotek, gadżetów
 • możliwość przeprowadzenia przez sponsora krótkiego wystąpienia (5-15min) mającego charakter reklamowy lub rekrutacyjny

Pakiet platynowy – limitowany do maksymalnie jednego sponsora

 • zmiana banera głównego tak, aby nawiązywał do sponsora a także umieszczenie na nim logo sponsora
 • osobna informacja o sponsorze na dostępnych kanałach informacyjnych (Facebook, Twitter); możliwe również zamieszczenie informacji marketingowych na wszystkich publikowanych przez SUGPL materiałach
 • możliwość rozpowszechniania dodatkowych materiałów reklamowych w postaci ulotek, gadżetów
  możliwość przeprowadzenia przez sponsora krótkiego wystąpienia (5-15min) mającego charakter reklamowy lub rekrutacyjny
 • możliwość wyboru miejsca w którym odbędzie się wydarzenie (np. siedziba sponsora)
 • możliwość sponsoringu na wyłączność

 

Wsparcie sponsorskie nie musi być przekazywane w formie pieniężnej. Możliwe jest również zastąpienie kwot innym wsparciem o zbliżonej wartości – przykładowo udostępnieniem sali lub cateringiem.

Pozostałe wsparcie

Wstęp na wydarzenia organizowane w ramach SUGPL jest darmowy, możliwe jest jednak wsparcie inicjatywy poprzez dobrowolne datki. W tym celu w wyznaczonym miejscu będzie znajdować się puszka do której osoby chętne będą mogły wrzucić anonimowe datki, które następnie zostaną przeznaczone na:

 • opłacanie podróży zagranicznych i zamiejscowych gości
 • wspieranie powstawania nowych społeczności w innych miastach